Právní povinnosti

Bezpečnost hraček je základním kritériem podle kterého jsou hračky posuzovány. U hraček uváděných na evropský trh je zaručena vysoká úroveň bezpečnosti. Hračky tedy musí splňovat přísné požadavky na bezpečnost a pravidla pohybu zboží v Evropské unii (EU).

Hračky jsou výrobky navržené nebo určené, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším čtrnácti let. Seznam výrobků, které mohou být používány dětmi, ale za hračky se nepovažují, je uveden v příloze I této směrnice (ke stažení zde nebo viz fotogalerie?).

Požadavky na bezpečnost

Hračky uváděné na trh nesmějí ohrozit bezpečnost ani zdraví při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Hračky musí splňovat základní požadavky na bezpečnost v závislosti na věku, chování dětí i pravidel užívání chemických produktů a  zvláštní požadavky na bezpečnost (uvedené v příloze II - např. nehořlavost, hygiena, radioaktivita atd.) Výrobky, které splňují požadavky na bezpečnost, se mohou volně uvádět na trh na území EU. Nesou označení o shodě „ES“.

Shoda výrobků

Hospodářské subjekty odpovídají za shodu výrobků v závislosti na své úloze v distribučním řetězci.

Výrobce zaručuje, že jeho výrobky splňují základní požadavky, zejména požadavky na bezpečnost. Vydává ES prohlášení o shodě a zajišťuje posouzení bezpečnosti hraček před jejich uvedením na trh v souladu s rozhodnutím 768/2008/ES. Dovozce (distributor) se musí ujistit o shodě výrobků, které uvádí na trh. Pokud tyto výrobky nejsou v souladu s příslušnými požadavky, uvědomí výrobce a orgány dozoru nad trhem, případně výrobky na trh neuvede nebo stáhne výrobky z trhu.

Kontrola

Členské státy provádějí dozor nad trhem a jmenují oznámené subjekty, které provádějí posuzování shody výrobků. Při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti hraček se zohledňuje zásada předběžné opatrnosti. Předpokládá se, že hračky jsou ve shodě s náležitými požadavky, pokud jsou v souladu s harmonizovanými normami, zveřejněnými v Úředním věstníku Evropské unie.

Problematika bezpečnosti hraček a dalších legislativních povinností souvisejících s výrobou hraček, vyžaduje hlubší seznámení. Doporučujeme se tedy spojit s právním zástupcem nebo využít naše poradenské služby - neváhejte nás kontaktovat.

Česká hračka

Kontaktujte nás

Položky označené * jsou povinné.