+420 774 346 951

PRO VÝROBCE

 • Začínám s výrobou

Máte originální nápad, tvořivého a podnikatelského ducha? Díky návratu zákazníků více k lokálním výrobkům máte šanci a možnost prorazit jako výrobce hraček.

Pro začínající výrobce nabízíme individuální autorské, legislativní, mediální i ekonomické poradenství. Naší výhodou je jedinečnost portálu, přehledná grafika a široké spektrum aktivit i množství spolupracujících partnerů. 

Každý výrobce má možnost se bezplatně prezentovat na našem portálu v tzv. Katalogu výrobců, ale také využít nabídky rozšířených služeb (pravidelná prezentace výrobce na soc. médií České hračky, zapojení do seznamu zakázkové výroby, sleva z členských poplatků na akce pořádané Českou hračkou atd.).

Výroba hraček není jednoduchý obor, ale pro ty, kteří uspějí je nejlepším dárkem usmívající se dětský zákazník.

************************************************************

 • Chci se prezentovat

Jsme unikátní portál o výrobcích českých hraček, her a dalšího vybavení. Zároveň se snažíme být pro stávající i začínající výrobce cenným zdrojem informací a poskytujeme jim adresné poradenství. Naší výhodou je jedinečnost portálu, který oslovuje širokou škálu skupin a s tím související množství aktivit, které u nás tyto skupiny poptávají.

Návštěvníci portálu Česká hračka (cílové skupiny):

 • rodiče, kteří preferující lokální produkty nebo hledají dětské akce
 • výrobci hraček, kteří poptávají prostředek a zázemí pro svou prezentaci
 • firmy (organizace), které nabízí služby pro rodiny s dětmi (dětské koutky nebo firemní školky) nebo  hledají zajímavé reklamní a firemní předměty
 • ředitelé, učitelé mateřských a základních škol

Pro Vaši prezentaci nabízíme zejména ucelené balíčky zahrnující kromě uvedení v katalogu výrobců (stále na něm pracujeme a vylepšujeme ho) na našem portálu i další služby.

Základní prezentace bezplatně

Přednostní výpis v katalogu / využití sociálních sítí ČH jednou měsíčně pro novinky / rozšířený profil o videoobsah; přímý formulář pro kontaktování ze stránek ČH

Individuální služby (500 Kč/hod)

– poradenství k výrobě, spotřebitelské povinnosti

– účetní a daňové služby

*******************************************************************

 • Ochrana autorských práv

Autorská práva jsou s námi téměř na každém kroku. S díly duševního vlastnictví se setkáváme také v rámci hračkářského průmyslu a propagace výroby, jako takové. Pro výrobce a také pro další potenciální uživatele přinášíme nabídku poradenských služeb v tomto odvětví.

Mimo vlastní autorské činnosti se v praxi setkáváme se zájmem o využívání cizích autorských děl. Ne vždy se ale setkáváme se snahou o využívání cizích děl požívajících autorsko-právní ochranu na základě platného licenčního ujednání.

Do portfolia nabízených služeb patří:

 • konzultace při ochraně vlastní autorské činnosti – výroba originálních hraček
 • zprostředkování a zastoupení výrobce při řešení ochrany duševního vlastnictví – ochranné známky pro výrobky i marketingové značky, průmyslové i užitné vzory atd.
 • licenční ujednání a smlouvy při zakázkové výrobě vůči třetím osobám
 • konzultace a zajištění licencí pro využívání chráněných autorských děl (například oblíbené postavičky kreslených filmů užívané pro vlastní výrobky)
 • … a mnoho dalšího

Oblast autorských práv je velmi široká a dosažení ideálního efektu vyžaduje individuální přístup.

Neváhejte nás tedy kontaktovat s Vaším záměrem a společně nalezneme to správné řešení.

*******************************************************************

 • Právní povinnosti

Bezpečnost hraček je základním kritériem podle kterého jsou hračky posuzovány. U hraček uváděných na evropský trh je zaručena vysoká úroveň bezpečnosti. Hračky tedy musí splňovat přísné požadavky na bezpečnost a pravidla pohybu zboží v Evropské unii (EU).

Hračky jsou výrobky navržené nebo určené, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším čtrnácti let. Seznam výrobků, které mohou být používány dětmi, ale za hračky se nepovažují, je uveden v příloze I této směrnice (ke stažení zde nebo viz fotogalerie?).

Požadavky na bezpečnost

Hračky uváděné na trh nesmějí ohrozit bezpečnost ani zdraví při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Hračky musí splňovat základní požadavky na bezpečnost v závislosti na věku, chování dětí i pravidel užívání chemických produktů a  zvláštní požadavky na bezpečnost (uvedené v příloze II – např. nehořlavost, hygiena, radioaktivita atd.) Výrobky, které splňují požadavky na bezpečnost, se mohou volně uvádět na trh na území EU. Nesou označení o shodě „ES“.

Shoda výrobků

Hospodářské subjekty odpovídají za shodu výrobků v závislosti na své úloze v distribučním řetězci.

Výrobce zaručuje, že jeho výrobky splňují základní požadavky, zejména požadavky na bezpečnost. Vydává ES prohlášení o shodě a zajišťuje posouzení bezpečnosti hraček před jejich uvedením na trh v souladu s rozhodnutím 768/2008/ES. Dovozce (distributor) se musí ujistit o shodě výrobků, které uvádí na trh. Pokud tyto výrobky nejsou v souladu s příslušnými požadavky, uvědomí výrobce a orgány dozoru nad trhem, případně výrobky na trh neuvede nebo stáhne výrobky z trhu.

Kontrola

Členské státy provádějí dozor nad trhem a jmenují oznámené subjekty, které provádějí posuzování shody výrobků. Při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti hraček se zohledňuje zásada předběžné opatrnosti. Předpokládá se, že hračky jsou ve shodě s náležitými požadavky, pokud jsou v souladu s harmonizovanými normami, zveřejněnými v Úředním věstníku Evropské unie.

Problematika bezpečnosti hraček a dalších legislativních povinností souvisejících s výrobou hraček, vyžaduje hlubší seznámení. Doporučujeme se tedy spojit s právním zástupcem nebo využít naše poradenské služby – neváhejte nás kontaktovat.